Departamentul de Analiza si Evaluare Economico-Financiara din cadrul Facultatii de Contabilitate si Informatica de Gestiune, ASE Bucuresti prezinta urmatoarele programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua:

  1. Analiza si restructurarea economico financiara a firmeiĀ 
  2. Planul de afaceri